145 експертни решения и анализа

В промо комплект от 2 книги - 365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети + Книга за ТРЗ служителя

Само за 39,24 лв. с ДДС до 29.06 вкл.!


 

Как да освободите лице в изпитателен срок, което не се явява на работа?

Как да прекратите трудов договор на пенсионер в болничен?

Как се признава трудов стаж при невнасяне на осигуровки в продължение на 2 години?

Какви следва да бъдат осигуровките на ФЛ, получаващо комисионни над МОД и регистрирано по ЗДДС?

На колко дни платен отпуск има право служителка в срок на изпитване? 


 

Вземете цели решения от експерти на тези и още десетки казуси в нашия промоционален ТРЗ комплект:
 
 

16 експертни анализа по ключови трудовоправни теми
и
129 готови решения на казуси, взети от работата на Ваши колеги
 
Осигурете си съвети за вярно прилагане на законодателството и примери как става това на практика!Само до 29.06.2022 г. комплектът е на промоционалната цена от 39,24 лв. с ДДС, вместо за стандартната цена от 55,59 лв. с ДДС!

 Спестявате цели 16,35 лв., както и ценно време в търсене на несигурни отгоори от непроверени източници!
 

Какво конкретно ще получите с 2-те книги от комплекта:
 

"365 дни ТРЗ: Експертни решения и съвети" вкючва:

 

 
 
 Втори трудов договор за работа 2 дни по няколко часа
 Срочен трудов договор с работник за почистване на стъклени стени на сграда
 Освобождаване на пенсионер в болничен
 Промяна на втори трудов договор при прекратяване на основния
 Преназначаване на служител на срочен договор на мястото на напуснал служител с постоянен
 Прекратяване на трудов договор с пенсионер и брой заплати за изплащане
 Удължаване на срок на предизвестие със срок на болничен
 Заповед за дистанционна работа по време на предизвестие за напускане
 Сключване на трудов договор с шофьор международен транспорт - документи и категория труд
 Ново допълнително споразумение за срок при подаване на уведомление по чл. 62 за връщане на командировани лица в Германия
 Назначаване на управител с ДУК на 4-часов трудов договор
 Сключване на граждански договор с лице, което ще предостави услуга на земеделски стопанин
 Сключване на договор за предоставяне на услуга с белгийски гражданин, живеещ в Швейцария
 Работа на хонорар за лице от Русия без право на работа по трудов договор
 Прекратяване на срочен трудов договор
 Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие
 Съкращаване на служител по чл. 328, ал. 3 и мярка 60 на 40
 Справка по чл. 73а или чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени на американец доходи
 Фиксиране на началото и края на работния ден в трудов договор за непълно работно време
 Нови трудови договори при промяна на управител на фирма след кончина на предходния
 Оставане на новата длъжност след изтичане на срока за изпитване в допълнително споразумение за смяна на длъжност
 Основен и допълнителен трудов договор
 Транспортни разходи за педагогически специалисти
 Извършване на действия от името на търговско дружество по пълномощие
 Самоотлъчка на служител поради отказ за предоставяне на служебен телефон
 Заповед за извънреден труд през почивни дни по време на отпуск
 Предварителна закрила при уволнение на работник – член на европейски работнически съвет
 Защита на дружеството срещу упражняване на конкурентна дейност от бивш управител
 Осигурителен доход на служител, който е в карантина заради COVID-19
 Осигуряване на управител на ООД, осигурен на максималния доход в друга фирма
 Довнасяне на осигурителни вноски за лица на длъжности оркестранти на духови инструменти
 Осигуряване на собственици на ООД, придобили ЕООД
 Осигуряване при II категория на лица, непосредствено заети с производството на брашно
 Признаване на трудов стаж при невнасяне на осигуровки в продължение на 2 години
 Осигурителни вноски върху еднократен бонус, изплатен на управител на ЕООД
 Осигуряване на лице - управител на фирма, след закупуване на 50 на сто от друга фирма
 Осигуряване на педагози в детска ясла
 Осигурителни вноски върху разходи за болнично лечение, поети от фирма
 Осигуряване на лица с безвъзмезден труд в читалище
 Осигуряване на собственик на 2 ЕООД, който е и акционер в собствено АД
 Спиране на осигуряване като СОЛ
 Осигуряване на съдружници в ООД с личен труд в ЕООД
 Осигурителни вноски за лице, назначено по чл. 114 от КТ, без отработени дни
 Осигуряване на ФЛ, получаващо комисионни над МОД и регистрирано по ЗДДС
 Осигуряване на служители в дружество преди получаване на лиценз за търговия на едро с лекарствени средства
 Осигуряване на пенсионер в събирателно дружество
 Осигуряване на ДУК от Северна Македония
 Смятане на стаж на назначени пенсионери
 Отразяване във ведомост на часове, отработени от командировани в Германия работници
 Минаване на СИРВ на командировани в Германия лица
 Осигуровки и данъци върху нощен труд и труд в почивни и празнични дни, положени в Германия
 Право на командировъчни пари за съдружник с личен труд
 Командироване на работници с удостоверение А1 в Германия
 Обезщетение за временна неработоспособност за пенсионер, работещ на 4 часа
 Обезщетение за неизползван отпуск за лице, което има общ трудов стаж, по-малко от 4 месеца
 База за изчисляване на обезщетение за неползван отпуск при напускане
 Подаване на документи при отпуск поради бременност и раждане
 Подаване на декларации към НОИ за майка, върнала  се на работа преди навършване на 2 г. от детето
 Обезщетения при прекратяване на трудов договор
 Удостоверяване на правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ
 Прекратяване на отпуска на майка с 2 деца на 4 г. и 7 г.
 Майчинство при работа по два трудови договора
 Категория труд на машинист на асфалтополагаща машина
 Отказ на работодател да впише втора категория труд в документи за осигурителен стаж
 Категория труд на лице, работило като сондьор
 Зачитане на втора категория труд при липса на вписване в УП
 Категория труд на шофьори, управляващи автобуси с над и под 60 места
 Зачитане за начисляване на клас за трудов стаж, неоформен в трудова книжка
 Коригиране на декларации обр. 1 и 6 при допълнително начисляване на клас за минал период
 Получаване на заплата в чужда банкова сметка
 Допълнително трудово възнаграждение за лице, назначено на договор за 3 часа
 Заплата при неизпълнение на норма
 Заплащане за извънреден труд, част от който е положен през нощта
 Преминаване на 12-часови работни смени - документиране
 Признаване на неплатен отпуск на учител за стаж
 Издаване на УП-2 и УП-3 за напуснал служител
 Оформяне на стаж при пенсиониране от предприятие, което се е вляло в друго
 
Експертни анализи:
 
✦ Промени в Наредба 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл 62, ал. 5 от КТ
✦ Промени в Наредба 5 от 29.12.2002 г., в сила от 01.03.2021 г., касаещи прекратяването на трудовите договори - примери
✦ Ново Тълкувателно решение на ОСГК на ВКС във връзка с прекратяване на ТД поради липса на образование или професионална квалификация или изменение на изискванията за заемане на длъжността
✦ За дискриминационния характер на действащата уредба на прекратяване на трудовите правоотношения на хабилитирани лица поради навършване на определената в закона възраст
✦ Промени в КСО, свързани с втория стълб на осигуряването
✦ Категоризиране на труда
✦ Aтестиране на държавните служители в контекста на прекратяването на служебното правоотношение без предизвестие по чл. 107, АЛ. 2 ЗДСЛ
✦ Прекратяване на трудовия договор при придобито право на пенсия от работника или служителя
✦ Съществува ли задължение за работодателя да индексира трудовите възнаграждения на работниците и служителите?
✦ Защо е недопустимо назначаването на хигиенист по граждански договор?

 
Вижте цели страници от изданието във видеото тук:

 

 
А ето и само пример на 2 ТРЗ решения от изданието за управители: назначаване на 4-часов ТД, осигуряване след придобиване на ЕООД, във видеото тук:

 

 
Какво включва "Книга за ТРЗ служителя":
 
 

Решения на следните казуси:

>> Осигуровки:
❒ Подаване на декларация образец 1 и 6 и плащане на осигуровки след вливане на ООД в АД
 Данък и осигуровки върху обезщетение при пенсиониране
 Осигуряване на украинска гражданска с ЕООД у нас
 Попълване на декларация образец 6 с кодове 5 и 8
❒ Попълване на удостоверение А1 за шофьор, който ще извършва дейност в няколко европейски страни
❒ Начисляване на процент за ДЗПО при прехвърляне на осигурителни вноски от УПФ в НОИ

>> Работно време:
❒ Изваждане на почивки от работно време при работа на дневни и нощни смени
❒ Включване на почивка за хранене в 12-часови смени при СИРВ
❒ Ненормиран работен ден за служител с намалено работно време

>> Възнаграждения, обезщетения и пенсии:
❒ Връщане на обезщетение при напускане на основание чл. 327, ал. 1, т. 1 при започване на работа с по-подходящи условия
❒ Признаване на педагогически стаж за учител в детска градина
❒ Право на обезщетение по чл. 222, ал. 1 за СОЛ с работеща фирма
❒ Основна заплата, по-ниска от МОД
❒ Неизплащане на възнаграждение за прослужено време на работещ пенсионер
❒ Неполучаване на 50 на сто майчинство за назначена в друга фирма служителка
❒ Обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ за служител с право на пенсия с трудов договор с предстоящо прекратяване
❒ Работна заплата за международен шофьор, пътуващ в страни от ЕС продължително

>> Отпуски и болнични:
❒ Ползване на отпуск от служителка по майчинство преди връщане на работа
❒ 1 час работа по-малко за служител в предизвестие
❒ Право на платен отпуск за служителка в срок на изпитване

>> Командировки:
❒ Командироване в холандска фирма съгласно договор на холандец, който работи в българска фирма
❒ Осигуряване и командироване на международни шофьори от българска фирма, 80% собственост на холандска фирма
❒ Регистрация като местно лице за командировани в Германия работници
❒ Ред за командироване на шофьори при съвместна дейност с холандско дружество

>> Трудови правоотношения:
❒ Граждански договор със собственик на ЕООД за работа като международен шофьор
❒ Процедура по подбор на служител при връщане на по-висока длъжност, изпълнявана на предходен етап
❒ Уволняване на служител, неявил се на работа
❒ Повишаване в ранг на държавен служител
Процедура по освобождаване на служител с ТЕЛК по негова молба
Примерен трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 от КТ
Документи за международен шофьор при пътуване в ЕС
Проверка за спазване на закона Макрон
Договор за заместване при бременност на заместващия и връщане на титуляра
Назначаване на допълнителен трудов договор на служителка, осигурена на максималния осигурителен доход
Процедиране при служител, неявил се за започване на работа заради влизане в болница
Назначаване на Комисия по трудоустрояване
Подаване на предизвестие за напускане по време на болничен
Прекратяване на трудов договор с пенсионер в болничен
Отдаване под наем на шофьори на холандско дружество
Корекция в длъжност, посочена в уведомление по чл. 62
Заповед за забавяне на трудови възнаграждения
Изчисляване на трудов и осигурителен стаж при напускане на служител, работил на 2 места по 4 часа
Назначаване на стажант на трудов договор по чл. 114 от КТ
Прекратяване на трудов договор на служителка с ТЕЛК
❒ Анулиране на предизвестие за прекратяване на договор преди изтичане на срока му
❒ Прекратяване на трудов договор на починал работник
❒ Прекратяване на трудов договор на служителка, върнала се след майчинство
❒ Служебен номер или ЛНЧ за австрийски гражданин, назначен на граждански договор у нас
❒ Сключване на граждански договор с държавен служител по майчинство
❒ Изплащане на ДФЛ и подаване на ГДД при граждански договор
❒ Плащане на данъци при работа на граждански договор
❒ Сключване на граждански договор с държавни служители за работа по проект


+ Експертните разработки от доц. д-р Андрей Александров:
❍ Трудови и осигурителни права в случаите, приравнени на общо заболяване;
❍ Закупуване на недостигащ осигурителен стаж;
❍ За някои практически проблеми, свързани с упражняването на трудови и осигурителни права при бременност и раждане;
❍ Възстановяване на работа при незаконно уволнение и прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 2 от КТ;
 Проблеми на имуществената отговорност на работника или служителя;
 Какво може да предприеме работодателят при намаляване на обема или спиране на работата
 
Вижте цели страници от книгата във видеото тук:Ето и авторите, чиито съвети и решения са поместени в Комплекта:

 Красимира Гергева
Завършила е средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика, гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.

 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси. В началото на своята кариера е работила  с Уника, Алфа Финанс Холдинг, Азелис България и др. Към момента развива своите умения и дейности във фирма от строителния бранш, както и консултантската си дейност в сферата на трудовото право и осигуряването.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.


Аспасия Петкова
Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.

Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.


Василена Христова
Завършила е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ град Свищов, Магистър по специалността  „Счетоводство”. Работила е като счетоводител в периода между 2003 - 2006 г.

Повече от 10 г. работи като Административен и Payroll специалист с различни частни организации. В момента работи като консултант в областта на трудовите правоотношения и социално осигуряване. Eксперт за Портал ТРЗ Нормативи от 2016 г.


доц. д-р Андрей Александров
Магистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.


Какво още Ви препоръчваме за сигурна и спокойна ТРЗ практика:


Трудови правоотношения със служители в затруднение – наръчник за работодатели


Правилно декларира на данни съгласно Наредба Н-13

Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти

 Назначаване на чужденци:
Експертите съветват


Двойно ръководство:
ТРЗ и счетоводство

Правилно прекратяване на трудови договори
- решения и съвети от експерти

Ако желаете фактура - посочете необходимите данни на стъпка 2 във формата за заявка 


при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС

Можете да си осигурите и допълнителна отстъпка от 10%, която ще продължите да ползвате и за следващи заявки на наши книги и абонаменти!

Как? С Клуб РС Издателство програма Минимум! Само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 

 

 

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 

Вижте всички ползи от членството Ви в Клуб РС Издателство - програма Минимум, нагледно във видеото тук:
 


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 10-та година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!

 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ